SZOLGÁLTATÁSOK

MINDEN, AMI ISO

 

Felkészítés és tanúsítás: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22000, ISO 27001, ISO 50001.

KapcsolatRészletek

ISO 9001 (MIR)

Minőségirányítási Rendszer

ISO 22000 (ÉBIR)

Élelmiszerbiztonsági Irányítási Rendszer szabvány

ISO 37001

Antikorrupciós irányítási rendszerek

iso 14001 (KIR)

Környezetközpontú Irányítási Rendszer

iso 27001 (IBIR)

Információbiztonsági Irányítási Rendszer 

iso 45001 (MEBIR)

Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonság Irányítási Rendszer

g

iso 50001 (EIR)

Energia Irányítási Rendszer 

Minőségirányítási rendszer (ISO 9001)

Mit jelent egy cég számára az ISO 9001 Minőségirányítási rendszer (MIR) alkalmazása?

Minden vállalkozásnál, gazdasági szervezetnél biztosan működik valamilyen vezetési, szervezési, irányítási rendszer. Ezek hiányában nehezebben működne napi szinten, a vezető nem kapna információkat, nem lenne tervezés, nem tudná a megrendeléseit felvenni és teljesíteni. Az ISO szabványrendszerben ezeket a működési módszereket foglalták egységes követelményrendszerré, biztosítva ezáltal, hogy az ilyen ún. irányítási rendszert bevezető vállalatok hasonló elvek szerint szervezik működésüket. Az ISO 9001 Minőségirányítási rendszer keretet ad a vállalat működésének, melyben a vevők és a vevői igények kielégítése áll a középpontban. Egy hatékony minőségirányítási rendszer figyelembe veszi a cég speciális követelményeit és fejlődési irányait. Mit nyújt a gyakorlatban az ISO 9001 minőségirányítási rendszer:

 • hatékony módszereket,
 • kipróbált és működőképes elveket,
 • szabályokat,
 • valamint dokumentálási igényeket határoz meg.

Kinek érdemes és miért bevezetnie és fenntartania az ISO 9001 Minőségirányítási Rendszert?

Az ISO 9001 szerinti minőségirányítási rendszerek univerzálisak, minden ágazatnak és minden vállalatnak megfelelhetnek, a mikró vállalkozásoktól kezdve a multinacionális vállalatokig. A legtöbb esetben valamilyen vállalaton kívülről érkező igény generálja az ISO 9001 minőségirányítási rendszer meglétét, például:

 • Vevői követelményként írják elő,
 • Finanszírozás igénybevételéhez előírt követelmény,
 • Vagy maga a piaci verseny, külső könyezet követeli meg.

Minden esetben azonban a cég vezetőinek kell elköteleződnie az ISO 9001 minőségirányítási rendszer bevezetését illetően, hiszen rajtuk múlik a rendszer fenntartása, de valójában a vállalat vezetése a legnagyobb nyertese a jól működő, hatékony rendszernek. Az ISO 9001 minőségirányítási rendszer bevezetése a fent említett igények kielégítésén túl több kézzelfogható előnnyel jár majd az Ön vállalatának is:

 • A szabályozott működés több előnyt is hoz:
  • Átlátható, megtervezett tevékenység szerkezet,
  • Pontos információáramlás,
  • Hatékonyabb tervezés,
  • Egyértelmű felelősségi és hatáskörök,
  • Motiváltabb dolgozók.
 • Az átláthatóság konkrét költségmegtakarítást is hozhat:
  • Kevesebb hibás, selejtes termék,
  • Pontosabb teljesítés,
  • Kevesebb reklamáció,

Átgondolt költségszerkezet.

Mikor van igazi értéke az ISO 9001 szerinti Minőségirányítási Rendszer tanúsítványának?

A tanúsítvány elfogadásának kritériuma (beszállítók, pályázatok, vevők), hogy a tanúsítást végző szervezet akkreditációval rendelkezzen. Ez azt jelent, hogy az irányítási rendszerek auditjátvégző szervezetek MSZ ENISO/IEC 17021:2018 szabványt bevezetik, működtetik és folyamatosan fejlesztik és ezt harmadik fél által tanúsíttatják. Erre a tanúsításra Magyarországon a Nemzeti Akkreditáló Hatóság (NAH), korábban Nemzeti Akkreditáló Testület (NAT) jogosult.

  Az általam képviselt tanúsító cég a Nemzeti Akkreditáló Hatóság által akkreditált szervezet, így rendelkezik minden szükséges jogosultsággal, hogy az általa kiadott tanúsítvány mind bel- és külföldön elfogadott lehessen.

Környezetközpontú Irányítási Rendszer (ISO 14001)

Mit jelent egy a vállalat számára az ISO 14001 Környezetközpontú Irányítási Rendszer alkalmazása?

A környezet védelme ma már egyre fontosabb szerepet tölt be minden vállalat stratégiájában. Ez nem csak személyes elköteleződést jelent, habár ennek hiányában nem lesz hatékony ez a tevékenység sem, hanem sok esetben a vállalat partnerei is kérik ezt a szemlélet érvényesítését a szolgáltatás nyújtása, illetve a termékek előállítása során.

A vállalat

 • ügyfelei és vevői,
 • részvényesei vagy tulajdonosai,
 • egyéb partnerei,

mind szeretnének környezetbarát termékeket, szolgáltatásokat, olyan szervezettől, akik tisztában vannak a tevékenységük környezeti hatásaival és ezeket a hatásokat kontroll alatt tudják tartani.

Az ISO 14001-es Környezetközpontú irányítási rendszerekről (KIR) szóló szabvány a fenti igényeket és törekvéseket foglalja nemzetközileg elismert keretbe.

A KIR lehetőséget teremt, hogy a vállalat

 • megfogalmazza saját környezeti politikáját,
 • azonosítsa tevékenységének a környezettel kapcsolatba kerülő elemeit,
 • számba vegye az általa okozott környezeti hatásokat,

ezáltal ellenőrzés alatt tarthassa tevékenységének környezeti következményeit.

Kinek érdemes és miért bevezetnie és fenntartania az ISO 14001 Környezetközpontú Irányítási Rendszert?

Amennyiben a szervezete elkötelezett a környezettudatos viselkedés irányában, vagy üzleti partnerei részesítik előnyben ezt a szemléletet, érdemes bevezetnie az ISO 14001-es környezetközpontú irányítási rendszert.

Az ISO 14001 környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) bevezetése a fent említett igények kielégítésén túl több kézzelfogható előnnyel jár majd a szervezetének is:

 • új elemet hoz vállalatának arculatába,
 • javítja a társadalmi megítélését,
 • lehetőséget teremt a környezettudatos piaci szegmensben is ügyfeleket találni,
 • csökkenti az esetlegesen okozott környezeti károk elkövetésének kockázatát, ezáltal a helyreállítási, bírsági költségét,
 • biztosítja a környezetvédelmi törvényekkel az összhangot,

az átgondolt, környezettudatos működés költségmegtakarítást hoz.

Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonság Irányítási Rendszer (ISO 45001)

Mit jelent egy vállalat számára az MSZ 45001:2018 szabvány szerinti, Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonság Irányítási Rendszer (MEBIR) alkalmazása?

Napjainkban a felelős szervezetek vezetése nagy gondot fordít a munkavállalók egészségének megőrzésére, ezt a célt szolgálja a MEBIR rendszer bevezetése, ahol nem csak a szervezet munkavállalói kapnak pontos képet az őket érintő kockázatokról, hiszen ezt már a munkahelyi kockázatértékelés elvégzése során is ismerniük kell, hanem a vezetés, tulajdonos is konkrét célokat fogalmazhat meg a kockázatok célszerű csökkentésére, ezzel elérhető a munkavállalók egészségének megőrzése, kézben tartása is.

A MEBIR rendszer bevezetésével és tanúsításával a szervezettel megbízási viszonyban lévő munkavédelmi szakember is vissza ellenőrizhető és nem utolsó sorban a szervezet vezetése képet kap az érvényes munkavédelmi jogszabályoknak való megfelelőségről.

Élelmiszerbiztonsági Irányítási Rendszer (ISO 22000)

Mit jelent egy a vállalat számára az ISO 22000 Élelmiszerbiztonsági Irányítási Rendszer (ÉBIR) alkalmazása?

Az élelmiszerbiztonsági irányítási rendszer bevezetése és tanúsítása segíthet vállalata számára, hogy vásárlói elégedettek legyenek termékeivel, mivel manapság egyre nagyobb hangsúlyt kap a fogyasztók, hatóságok részéről az élelmiszerek biztonsága.

Az élelmiszerbiztonsági irányítási rendszer előnyei többek között:

 • vevői bizalom elnyerése, megtartása
 • az ISO 22000 szabvány szerinti tanúsítással rendelkező szervezetek piaci pozíciója javulhat, a szervezet megítélése jobb lehet
 • a szervezeten belüli kommunikáció hatékonyságának elősegítése, javítása
 • a higiénia fejlesztése a szervezeten belül

Kinek érdemes bevezetnie és fenntartania egy ISO 22000 szabvány szerinti Élelmiszerbiztonsági Irányítási Rendszert?

Azon szervezeteknek, akik élelmiszer-előállítással, csomagolással, forgalmazással, szállítással, raktározással foglalkoznak vagy az élelmiszeripar számára gépeket, berendezéseket esetleg csomagolóanyagokat gyártanak, illetve mezőgazdasággal, halászattal, állattenyésztéssel foglalkoznak. Az ISO 22000 szabvány szerinti irányítási rendszer hasznos lehet vendéglátással foglalkozó szervezetek részére is.

Információbiztonsági Irányítási Rendszer (ISO 27001)

ISO 27001 Információbiztonsági Irányítási Rendszer (IBIR)

Az információ biztonsága ritkán merül fel bennünk, mint valós probléma, pedig valójában behálózza mindennapjainkat az információk védelmében tett tevékenységek sorozata:

 • kulcsokkal zárunk,
 • jelszavakat használunk,
 • PIN kódunk van a telefonunkhoz, bankkártyánkhoz,
 • a bizalmas céginformációk,
 • üzleti tervek,
 • stratégiákig, és ezeket féltve őrizzük.

Valójában még töredékét sem említettük a biztonságot igénylő információknak!

Az információbiztonsági irányítási rendszer előnyei többek között például:

 • a vállalatra jellemző biztonsági ellenőrzések;
 • megfelelő biztonsági információforrásokat szolgáltat;
 • bizalmat kelt az ügyfelekben és a megrendelőkben,
 • megfelelés a GDPR követelményeinek.

 Energia Irányítási Rendszer (ISO 50001) 

Energia Irányítási Rendszer (EIR)

Az ISO 50001 szabvány szerinti energiairányítási rendszer bevezetésével és tanúsításával az Ön vállalata képes lesz megvalósítani egy olyan energiapolitikát, amely meg fog tudni határozni célokat és ezek befolyásolják a vállalat energiafelhasználását.

 Az ISO 50001 szabvány célja, hogy a vállalatnál olyan folyamatok kerüljenek kidolgozásra és megvalósításra, melyekkel a vállalat energia hatékonysága javulhat.

Az ISO 50001 szabvány alkalmazható a vállalkozás által felügyelt tevékenységekre is.

Antikorrupciós Irányítási Rendszer (ISO 37001)

Antikorrupciós irányítási rendszer (ISO 37001)

Milyen előnyökkel jár, ha a cége bevezeti az ISO 37001-es szabványt? Költségcsökkentés, mert a korrupció növelheti a termékek vagy szolgáltatások árát, magasabb lehet a vevői lojalitás, erősödik a vállalati kultúra valamint segíti megerősíteni az üzleti tevékenység iránti bizalmat és növeli a szervezet jó hírnevét.

Lépjen velünk kapcsolatba!

ISO-POL Consulting Kft.

Adószám: 27291872-2-19
Cégjegyzékszám: 19-09-520938

1141 Budapest,
Vezér u. 93.

8200 Veszprém,
Egyetem utca 14. 7. em. 5.